Fiktivajo

La Aventuri dil Amazonia: Unesma Kontakto

Deskripto: Evangelyn Toledo, olima spionisto di Stelala republiko, tandem obtenas la komandeso di nova navo di Stelala navaro, ed en medio plenigita de envidii, Supra komanderio imperas el facar kontakto kun recente deskovrita inteligenta civilizuro *alienijena, grava afero por la futura transvivado di yuna republiko. Ma l'eventi eskapis de lua kontrolo, ed Evangelyn Toledo e lua kruani mustas luktar por atingar la skopi dil misiono, sen perdar la vivo e la navo dum la proceso.

Licenco: ©

Verko: Originala

Autoro: José Cossío Ramírez

Editerio/Distributo: Ido Sonora

Nombro di pagini: 122

Yaro: 2008

Deskargo: Google Drive | Originala ligilo

La Aventuri dil Amazonia II : Gravito Zero

Deskripto: Depos partoprenir en grava operaco militala, la navo Amazonia patrolias en fora sektoro di la republiko. E dum ke la kruo efektigas rutinala exerco, subite Amazonia atakesas da misterioza navo olqua grave febleskas olu. Nun la navo Amazonia e sua kruo dependas de la ruzeso ed audaco di kapitano Evangelyn Toledo, elqua luktas ne nur kontre enemiko en la spaco ma kontre la rivali di elua propra organizuro.

Licenco: ©

Verko: Originala

Autoro: José Cossío Ramírez

Editerio/Distributo: Ido Sonora

Nombro di pagini: 336

Yaro: 2008

Deskargo: Google Drive | Originala ligilo

Khristine

Deskripto: Yuna Khristine unionas su a rock-bando ek perdera yuni, depos ke el agnokis ke elua vivado havas nula signifiko, ed el komencas nova aventuro muzikala kun elua gitaro, pleante la maxim bona rock-muziko quan elua kordio es kapabla krear, profitante la nova chanji en la preske diktatorala socio en qua el lojis. Omno semblas esar bone, til ke teroriganta eventajo da ne-konocata forci chanjas elua vivado por sempre e quale el regardas ol.

Rakonto en la sama universo di Amazonia. Ol es ulasorta versiono 1.0, e kelka eventi povus chanjar. Voluntez informar a Jose Cossio se vi remarkas ula eroro en la texto che Facebook.

Licenco: ©

Verko: Originala

Autoro: José Cossío Ramírez

Editerio/Distributo: Jose Cossio che Facebook

Nombro di pagini: 40

Yaro: 2019

Deskargo: Google Drive